موارد كلي

جهت بازيابي اطلاعات مدارک، در جستجوي فارسي، عملگرهاي زير پيش بيني شده است: 

عملگر لاتين

علامت

تعريف

مثال

And

فاصله

چنانچه بين دو کلمه يا بيشتر آورده شود، دقيقاَ اطلاعاتي را بازيابي مي­كند که اين دو کلمه را شامل شوند. به عبارت ديگر، اگر يکي از کلمات مورد جستجو در بين اطلاعات موجود در پايگاه، وجود نداشته باشد، هيچ اطلاعاتي بازيابي نمي­شود.

سرزمين من: تمام اطلاعاتي بازيابي مي­شود كه هم "سرزمين" و هم "من" را شامل باشند

Or

|

چنانچه بين دو کلمه يا بيشتر قرار گيرد، اطلاعاتي را بازيابي مي­كند که حداقل يکي از آن کلمات موجود باشد.

سرزمين|من: تمام اطلاعاتي بازيابي مي­شود كه در آنها سرزمين و يا من و يا هردو اين كلمات به­كار رفته باشد.

Not

-

چنانچه بين دو کلمه يا بيشتر قرار گيرد، اطلاعاتي را بازيابي مي­كند که كلمه اول موجود باشد اما كلمه دوم موجود نباشد.

سرزمين- من: تمام اطلاعاتي بازيابي مي­شود كه در آنها سرزمين به­كار رفته باشد اما من نباشد.

Near

/

چنانچه بين دو کلمه يا بيشتر قرار گيرد، اطلاعاتي را بازيابي مي­كند که دو يا چند كلمه استفاده شده در كنار هم بكار رفته باشند.

سرزمين/ من: تمام اطلاعاتي بازيابي مي­شود كه در آنها سرزمين و من در كنار هم قرار گرفته باشند و فقط ممكن است با حروف اضافه از هم جدا شده باشند.

 

جستجوي ساده

در صفحه "جستجوی ساده" ساده­ترین ابزارهای جستجو به منظور فراهم آوردن امکان بازیابی با حداقل دانش اطلاعاتی نسبت به اصول جستجو، پیش بینی شده است:

- نوع فيلد جستجو اعم از عنوان، ناشر، پديدآور، نوع اثر، تاريخ نشر، قطع و  ... در مورد كتاب؛ و در مورد مراجع نشر، عنوان، نام مدير، زمينه فعاليت، استان، آدرس و ... تعيين نموده،

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصي کردن جستجو و کاهش ريزش کاذب از عملگرها استفاده ‏نماييد.‏

جستجوي پيشرفته

 با توجه به چند بعدی بودن یک فرآیند جستجو، ضریب دقت و ضریب بازیابی از مهمترین مقیاس های عملکرد نظام بازیابی است. از این رو جستجوی پیشرفته در کلیه نظام­های جستجو بهترین راهکار به شمار می­آید.

- اين جستجو مخصوص كتاب است و نه براي مراجع نشر،

- در اين جستجو از چندين فيلد اعم از عنوان، ناشر، پديدآور، نوع اثر، تاريخ نشر، قطع و  ... بطور همزمان مي­توانيم استفاده كنيد.

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصي کردن جستجو و کاهش ريزش کاذب از عملگرها استفاده ‏نماييد.‏

 

جستجوي تركيبي

در جستجوی چند فیلدي دامنه وسیعتری از ابزارهای جستجو به کار گرفته شده است، بدین ترتیب احتمال لغزش در فرآیند بازیابی اطلاعات کاهش می یابد.  

- اين جستجوي مخصوص كتاب است و نه براي مراجع نشر،

- نوع فيلد جستجو اعم از عنوان، ناشر، پديدآور، نوع اثر، تاريخ نشر، قطع و  ... را تعيين نموده،

- عملگر مورد نظر(اعم از شبيه، مساوي، بزرگتر، كوچكتر، بزرگترمساوي و يا كوچكتر مساوي) را انتخاب كرده،

- پس از درج واژه مورد نظر به منظور تخصصي کردن جستجو و کاهش ريزش کاذب از عملگرهاي بين فيلدي(" و" : نشان­دهنده and ، " يا": نشان­دهنده or )  استفاده ‏نموده و فيلد بعدي را به همين ترتيب پر كنيد.

 

جستجوي درختي ديويي

در اين بخش تمام كتاب­هاي منتشرشده در كشور كه در پايگاه خانه كتاب ثبت شده است به تفكيك رده ديوئي آنها معرفي مي­شود.

كتاب هاي جديد

در اين بخش كتابهاي تازه منتشرشده در كشور به تفكيك رده ديوئي(براي هر رده به تعداد ده عنوان) نمايش داده مي­شود.

  

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]