برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

سنت و نوآوری در شعر معاصر


۵۹۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 964-445-556-8-
تاریخ نشر:۸۳/۰۸/۰۴ قیمت :۳۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
"نگارنده در این دفتر با نگاهی فراتر از سنت‌گرایی و مدرنیسم، سنت و نوآوری و چگونگی پیوند پویای آن‌ها را به عنوان مهم‌ترین مسئله هنر و ادبیات در جوامعی که دوره گذار را پشت سر می‌گذارند، در می‌نگرد. نویسنده پس از تحلیل و تفکیک تعاریف سنت و نوآوری، معانی گوناگون دینی و ادبی آن دو را به روشنی باز می‌نماید تا در پرتو آن، معنی، نقش و کارکردهای دو عنصر سنت و نوآوری را در هر اثر هنری و نیز در روند کلی تاریخ هنر و ادب آشکار سازد. در این مسیر به بررسی فلسفه تاریخ، تحول و تکامل هنر و ادبیات، جامعه شناسی، روان شناسی و مردم شناسی سنت و نوآوری در ایران و نیز مفاهیم کلی و بنیادین مانند: شکل، محتوا، سبک و نسبت آن‌ها با موضوع مورد نظر می‌پردازد. سپس سیر نقد ادبی در ایران، دگردیسی قالب‌ها و قواعد شعر فارسی (از آغاز تا امروز)، نوآوری سبک هندی و سنت‌گرایی دوره بازگشت، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و نقد و نظر در شعر و شاعران عهد مشروطیت، ادبیات انقلابی و انقلاب ادبی، ویژگی‌های دوره گذار تا دوره جدید در آغاز قرن حاضر و زمینه‌های پدید آمدن شعر معاصر از فصل شکفتگی تا آستانه پختگی و چگونگی شعر نو یا آزاد و نیمایی را بررسی می‌کند".


كتاب قبلی كتاب بعدی