برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

در ادب پارسی: مقالات و نقدها درباره فردوسی، سعدی، حافظ، پروین و موضوعات مهم ادبی و زبانی


۳۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-341-263-6-
تاریخ نشر:۸۳/۰۵/۲۴ قیمت :۳۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۰۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعه حاضر دربرگیرنده بیست و دو مقاله در زمینه‌های گوناگون ادبیات، زبان پارسی و نقد ادبی است.... موضوع مقالات عبارت‌اند از: ‌چون غرض آمد، هنر پوشیده شد؛ تحلیل جامعه‌گرایانه از شاهنامه (نقد کتاب ‍"حماسه داد") "، "داستان رستم و سهراب: تاثیر گرفته از الگوی داستان فرود"، "نقش هنری عناصر اساطیری در شاهنامه"، "حسن روز افزون بوستان"، "سعدی و سیف فرغانی: کامیابی و ناکامی"، "دو سه نکته بر شروح سعدی"، "کاری نه در خور حافظ"، "نقدی بر واژه نامه غزل‌های حافظ)"، "حافظ‌نامه خرمشاهی، چند نکته"، "شمه‌ای از شرح شوق (درباره آیینه جام، نوشته استاد دکتر زریاب خویی)"، "کرامات نجومی لسان الغیب"، "اصول و قواعد تالیف فرهنگ‌های بسامدی و نظری به فرهنگ‌های بسامدی حافظ"، "بحثی در ساختار غزل فارسی، زمینه‌های تنوع مضامین در غزل حافظ"، "آماری از تنوع مضمونی در غزل‌های حافظ"، "عزیز نسفی: عارفی به حق و معلمی موفق"، "نقد پروین (بحث و تحلیل درباره شعر و شیوه پروین اعتصامی)"، "فخرالدین مزارعی و شعر او"، "فارسی در سیر تاریخی (درباره فرهنگ تاریخی زبان فارسی)"، "صحاح العجم یا به نام صحاح العجم؟"، "آزمونی در پس پشت و آرزویی در پیش روی (درباره فرهنگستان زبان و ادب فارسی)"، "مهاجرت شعرا به هند در عصر صفویه و برخی تاثیرات آن بر شعر پارسی"، "کارکردهایی از متون ناشسته و تصحیح خطایی سبک شناختی" و "باز هم "باز" (سخنی درباره حرف اضافه‌ای کهن)".


كتاب قبلی كتاب بعدی