برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

با یار آشنا، سخن آشنا ...

موضوع(ها):
شعر فارسی - قرن 14

پدیدآور(ان):
شاعر:محمدعلی شریفی

ناشر (ان):
خانواده شریفی

۳۵۹ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۱/۰۱/۰۴ قیمت : ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی