برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تاریخ بیهقی: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی


۲۲۸ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱۴ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۴۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6162-42-8-
تاریخ نشر:۸۲/۰۳/۰۷ قیمت :۱۴۵۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۵۱۳
زبان كتاب:فارسی/عربی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی