برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

روش نوین مبانی اجرای موسیقی


۱۹۲ صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6218-35-0-
تاریخ نشر:۸۱/۱۱/۱۹ قیمت :۱۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۸۰.۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر مشتمل بر مباحثی در ارتباط با تجزیه و تحلیل اجزای موسیقی اعم از ریتم و اصوات موسیقیایی به تفکیک و در اختلاط با هم (مولودی) از راه‌های بینایی، ذهنی و شنوایی است که در قالب "دایره اجرا "صورت می‌گیرد .تاکید روش آموزشی نگارنده در کتاب بر این است که اجرا کننده پیش از نواختن قطعه با ساز، به اجرای آن بدون ساز و تنها از راه مطالعه اقدام نماید .پنج مرحله اصلی "دایره اجرا "که در این کتاب تشریح شده عبارت‌اند از1 :ـ صدور فرمان از مغز، 2ـ فرمان پذیری فیزیکی، 3ـ حاصل اجرا، 4ـ انتقال حاصل اجرا به مغز از راه شنوایی، 5ـ تطبیق و در صورت لزوم تصحیح حاصل اجرا با فرامین صادره از مغز .


كتاب قبلی كتاب بعدی