برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب


۴۶۰ صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۰۰۰ نسخه ISBN: 964-5545-62-5-
تاریخ نشر:۸۰/۱۰/۰۸ قیمت : ریال
كد دیویی:۷۰۴.۹۴۶۰۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در فرهنگ حاضر سمبل‌ها و نمادهای هنری نقاط مختلف جهان ذیل شش عنوان به گونه مصور معرفی شده است .این عناوین عبارت‌اند از" :نمادهای انتزاعی"، "جانوران"، "هنرهای دستی"، "زمین و آسمان"، "بدن و جامه آدمی "و "گیاهان ."در هر دسته از نمادها و سمبل‌ها براساس الفبای فارسی سامان یافته و درباره هر یک از آنها افزون بر معادل لاتین، شرح و توضیحی درج گردیده است .


كتاب قبلی كتاب بعدی