برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

معماری عکاسی: دسته‌بندی کلیات عکاسی در مباحث نظری


۶۰۰ صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-94825-8-0
تاریخ نشر:۹۸/۰۴/۱۹ قیمت :۵۰۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۷۰.۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر با موضوع دسته‌بندی کلیات عکاسی در مباحث نظری گردآوری و تألیف شده است. این کتاب شامل هفت فصل است. فصل یک به پیشگامان عکاسی، به ویژه عکاسی قرن نوزدهم، وقایع و نظریه‌هایی که در آن دوران رواج داشت، اختصاص دارد. در فصل دوم، ارتباط عکاسی با هنرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل هرچند که قدمتی به طول تاریخ عکاسی دارد، اما امروزه این ارتباط هنرهای مختلف با عکاسی به طور جدی توسط هنرمندان معاصر پیگیری می‌شود. فصل سوم به تعریف و بررسی کلیه مطالبی که پیرامون ژانرهای مختلف عکاسی و نیز مکاتب مطرح وجود دارد، پرداخته است. در این فصل هر جا که لازم بوده، از نظریات منتقدان مختلف نیز که درباره هر ژانر عکاسی سخنی گفته‌اند، استفاده شده است. در فصل چهارم، ماهیت و اصل عکاسی مورد بررسی قرار گرفته است. اینکه عکاسی در طول حیات خود چگونه تعریف شده است و چه شناخت و برداشتی در طول تاریخ خود از آن به عمل آمده است. مؤلف در این فصل درباره مباحثی صحبت می‌کند که غالباً اختلاف عکاسی با سایر هنرها را نشان می‌دهد. فصل پنجم به طور مستقل در اختیار نقد و تفسیری که از هر عکسی به وجود می‌آید، نگرش‌ها و چرایی‌های خوانش عکس قرار گرفته است. در فصل ششم، عکاسی نقش کاربردی داشته و تأثیراتی که عکاسی به ویژه از سه بُعد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر جهان گذاشته است، در قالب نظریات مختلف منتقدین آورده شده است. در آخری نیز فصلی مجزا که خود ده زیر مجموعه دارد، به عکاسی ایران اختصاص داده شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی