برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

راهیان شعر امروز


۸۳۶ صفحه - (در۲جلد ) - رقعی - چاپ ۴ - ۳۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۷/۰۱/۰۱ قیمت :۲۱۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۶۲۰۸
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی