برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

س‍ی‍ری‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ب‍ح‍ث‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ و ت‍ح‍ول‌ آن‌ ب‍ا ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ش‍ع‍ر ش‍اع‍ران‌، و ج‍س‍ت‍ج‍وی‍ی‌ در اق‍وال‌ اد


۶۰۸ صفحه - وزیری - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۳/۰۱/۰۳ قیمت :۱۲۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۰۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی