برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

در قلمرو ادب معاصر عربی (مجموعه مقالات)


۴۰۰ صفحه - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰ نسخه ISBN: 978-600-93709-2-4
تاریخ نشر:۹۲/۰۹/۱۰ قیمت :۱۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۹۲.۷۱۶۰۹
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
شعر و ادب معاصر عربی در دو قرن گذشته، دستخوش تحولی اساسی در شکل و مضمون شده است. کتاب حاضر، مجموعه مقالاتی در معرفی تحولات رخ داده در عرصه ادب معاصر عربی است که شامل شانزده مقاله است. سیزده مقاله آن طی سالیان در مجلات مختلف منتشرشده و سه مقاله آخر کتاب تاکنون در هیچ جایی چاپ نشده است. وجه مشترک تمام مقالات این مجموعه، ارتباط محتوایی آنها در پرداختن به موضوعات گوناگون در ادبیات معاصر عربی است. پنج مقاله اول نگاهی عام به روند تحولات در شعر و ادب معاصر عربی دارد و دیگر مقالات، مطالعاتی موردی درباره شاعران، ادیبان و دیدگاه‌های نقدی برخی در باب ادبیات معاصر عربی است.


كتاب قبلی كتاب بعدی