برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اعترافات شهر خدا: خرده روایت‌های متن، حاشیه و امیر از سفر به حجاز و ریاض


۲۱۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۵۰۰ نسخه ISBN: 978-600-175-555-2
تاریخ نشر:۹۲/۰۵/۰۲ قیمت :۸۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۳۵۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر حاوی شرح سفر «سید مجید حسینی» ـ دکترای علوم سیاسی از دانشکدة حقوق و علوم سیاسی تهران ـ به مدینه و مکه است. وی در این روایت نگاهی متفاوت به سفر حج و فضای فرهنگی و اجتماعی این سرزمین دارد. وی برای روایت این سفر از دو استعاره استفاده می‌کند. «پسر متن» که شکل گرفته از سفر قبلی نویسنده به مکه است، پسری مؤدب و اهل تاریخ که مدینه و مکه را به روایت تاریخ می‌بیند و درک می‌کند. «پسر حاشیه» که سخت بازیگوش است و با سرک کشیدن به کوچه پس کوچه‌ها، فاصلة سفید بین سطور را مطالعه می‌کند و مکه را به گونه‌ای دیگر می‌بیند، نویسنده را در این سفر که همراهی فرزندش را با خود دارد، تلاش می‌کند تا در پاره‌ای از مواقع نیز روایت سفرش را از زاویه نگاه فرزندش بازگو کند.


كتاب قبلی كتاب بعدی