برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

عکاسی پایه: آموزش عکاسی آنالوگ و دیجیتال


۱۴۸ صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-92225-0-6
تاریخ نشر:۹۰/۱۱/۰۸ قیمت :۸۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۷۰
زبان كتاب:فارسی محل نشر:گلستان - گرگان

معرفی مختصر كتاب
موضوع این کتاب، مطالبی دربارة تاریخچة عکاسی و نکات مهم در هنر عکاسی است. کتاب دربردارندة سیر تحول عکاسی در مسیر عکاسی دیجیتال، معرفی اجزای دوربین عکاسی و راه‌های به کارگیری مناسب این دستگاه است. در این مجموعه سعی شده است تا اطلاعات موجود براساس عکاسی آنالوگ و انطباق آن با سیستم‌های دیجیتال ارائه شود، تا هنرجو ضمن آشنایی با اصول عکاسی بتواند آن‌ها را در سیستم‌های روز شناسایی نموده و به کار گیرد. در بخش‌های گوناگون کتاب، اشاراتی به مباحث تخصصی مثل: کادربندی، نورپردازی، عکاسی معماری، عکاسی در شب، نقد عکس و... شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی