برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

سلجوقیان در آسیای کهین


۲۹۶ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-426-473-3
تاریخ نشر:۹۰/۰۸/۰۸ قیمت :۶۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۵۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، بررسی تاریخ دوره سلجوقیان در سال‌های 429 تا 590 هجری قمری است. نویسنده بعد از ارائه اطلاعاتی دربارة پس‌زمینه تاریخی و چگونگی ظهور سلجوقیان، تاریخ سلجوقیان روم و پادشاهان آن را توضیح می‌دهد. در ادامه دربارة مرام‌نامه و شیوه زندگی سلجوقیان و آداب و باورهای آنها اطلاعاتی ذکر کرده، اندیشه، ادبیات و فرهنگ دینی و دنیوی آنها را معرفی می‌کند. سپس هنرهای کوچک و دیگر هنرهای این سلسله و دستاوردهای آنها را در این زمینه شرح داده، به بررسی همه جانبة روند تحولات سیاسی و اجتماعی این قوم می‌پردازد. این کتاب دربردارنده فهرست لوح‌های تاریخی و تصاویر باستانی این قوم است.


كتاب قبلی كتاب بعدی