برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

تلفن همراه Cell


۵۴۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-8935-96-7
تاریخ نشر:۸۹/۱۲/۱۵ قیمت :۱۱۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۱۳.۵۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
مجموعة حاضر، دربردارندة داستانی آمریکایی از «استفن کنیگ» است. کنیگ در داستان خود که آن را با توجه به فرضیة «داروین» و تئوری‌های روان‌شناختی شکل داده است، انسان را موجودی می‌داند که نهاد او در خشونت ریشه دارد و هستة اصلی وجودش خون‌ریزی است. او در داستان خود این فکر را مطرح می‌کند که اگر به هر دلیلی انسان به فطرت خود نزدیک شود، خصلت حیوانی پیدا می‌کند. بی‌تردید عقاید کنیگ با آنچه دین اسلام دربارة انسان بیان می‌دارد، متناقض است. شاید بتوان گفت این داستان راهی است برای آشنایی با نظرها و استدلال‌هایی که ریشه در عقل محدود بشری دارد و کلیدی برای مقایسة آنها با آموزه‌های دینی است.


كتاب قبلی كتاب بعدی