برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خوزستان (در نامواژه‌های آن)


۴۵۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-600-91197-0-7
تاریخ نشر:۸۸/۰۹/۳۰ قیمت :۹۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۵۳
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
با آن که خوزستان همچون بخشی از سرزمین بسیار کهن ایلام، از سپیده دم تاریخ، در پی‌ریزی شالودة تمدن نامدار سومر از یک سو و داشتن نقش برجسته‌ای در غنی کردن گنجینة فرهنگ ایرانی، سهم بزرگی داشته است، اما هنوز چنان که باید و شاید، جایگاه شایسته و در خور خود را در زمینه‌های زبان تاریخ، هنر، داستان‌های ملی و افسانه‌های باستانی و داشتن نشانه و جای پا در متون اوستایی و پهلوی بازنیافته و شناخته نشده است. از این رو، نگارنده در کتاب حاضر، دربارة شناسنامة تاریخی و فرهنگی خوزستان در پیوند با ایران، آن هم از راه ناموژه‌های خوزستان مطالب ارزشمندی را ارائه کرده است. به اعتقاد نگارنده، اگر نامواژه‌ها خوب شناخته شوند، گزارشگر سرگذشت خویش هستند. شناسنامة ایرانی خوزستان از زمان نامواژه‌های «شوش»، «شوشتر»، «اهواز»، «خوز» و «هوز» در این کتاب، بازخوانی شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی