برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

ت‍ح‍ف‍ه‌ الاب‍رار: در م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ و ن‍ص‍ای‍ح‌


۳۵۴ صفحه - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN:
تاریخ نشر:۶۸/۰۱/۰۵ قیمت :۱۱۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۱.۰۵۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:خوزستان - دزفول

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی