برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

بینامتنیت


۳۲۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۱۲۰۰ نسخه ISBN: 964-305-631-7-
تاریخ نشر:۸۵/۰۸/۰۶ قیمت :۳۹۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۰۸.۰۴
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
این کتاب در خصوص چگونگی پیدایش "بینامتنیت"، سیر تحول این اصطلاح، نیز تفاوت میان رویکردهای گوناگون به این مفهوم، نگاشته شده است. بر این اساس، نگارنده بینامتنیت را عنصری اساسی برای فهم ادبیات و فرهنگ خوانده و کاربردهای گوناگون آن را بازگو می‌کند. "منتقدان پساساختارگرا، این اصطلاح را برای برهم زدن تصورات موجود از معنا به کار می‌گیرند، در حالی که منتقدان ساختارگرا همین اصطلاح را برای تعیین و تثبیت معنای ادبی به کار برده‌اند". وی در ادامه می‌افزاید: "کارخوانش، ما را به شبکه‌ای از روابط متنی وارد می‌کند. تاویل کردن یک متن، کشف کردن معنا یا معانی آن، در واقع ردیابی همین روابط است. بنابراین خوانش به صورت روندی از حرکت در میان متون درمی‌آید. معنا نیز چیزی می‌شود که بین یک متن و دیگر متون مرتبط با آن موجودیت می‌یابد و این برون‌روی از متن مستقل و ورود به شبکه‌ای از مناسبات متنی است یعنی متن بینابین می‌شود". مباحث مختلف کتاب عبارت است از: تشریح شیوه‌های زبان‌شناسی سوسوری از بینامتنیت، نظریه‌ی بینامتنی بارت، رویکردهای ساختارگرا به بینامتنیت، شیوه‌های متفاوت استفاده از اصطلاح بینامتنیت، و کاربرد بینامتنیت در قالب‌های هنری غیر ادبی نظیر نقاشی، موسیقی و معماری.


كتاب قبلی كتاب بعدی