برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

گلستان: با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیتهای دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرستهای آیات و اعلام و امثال و قوافی و ...


۷۲۸ صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ ۱۷ (فهرست تمام چاپ ها ) - ۳۳۰۰ نسخه ISBN: 964-5626-33-1-
تاریخ نشر:۸۴/۱۱/۱۰ قیمت :۳۸۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۸.۸۳۱
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی