ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مبادی سواد بصری ۲۰۰ ۲۷۸ ۳۳۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ شازده کوچولو ۵۰۰ ۱۲۰ ۱۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ آقای فاکس رویایی و داستان داروی حیرت‌انگیز جورج و داستان کشیش نیبلزویک ۶۰۰ ۲۱۲ ۴۲۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ روان‌شناسی شادی ۵۰۰ ۲۵۲ ۴۹۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ ایگو دشمن من است: نبرد برای تسلط بر بزرگترین رقیب خود ۶۰۰ ۲۱۶ ۴۳۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ سالاد به روایت سانازسانیا ۲۰۰۰ ۱۶۸ مشاهده ی جزئیات
۷ دایره‌المعارف آشپزی ایرانی سانازسانیا ۲۰۰۰ ۳۲۰ مشاهده ی جزئیات
۸ جنگ‌ها و بدن‌ها: نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن 1945 - 1965 ۵۵۰ ۱۷۲ ۲۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ حقوق بشر از منظر قرآن مجید ۳۰۰ ۲۶۸ ۴۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ سایه و شر در افسانه‌ها ۵۰۰ ۵۲۴ ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ چگونه گره‌های زندگی‌تان را باز کنید: روشی ساده برای انجام بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کارهای زندگی ۵۰۰ ۱۲۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ معنادرمانی: مبانی و کاربردهای معنادرمانی ۵۰۰ ۲۰۸ ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ قانون جذب ۱۱۰۰ ۱۱۲ ۱۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ تو نمی‌توانی روزم را خراب کنی ۱۱۰۰ ۳۱۲ ۴۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ فراز قله‌ها ۱۰۰۰ ۲۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات