ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری (هیات عمومی و تخصصی) در مورد تامین اجتماعی ۲۰۰ ۶۵۸ ۷۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ گیاهان دارویی برگی: گیاه‌شناسی، بیوشیمی، فناوری پس از برداشت و کاربردها ۲۰۰ ۲۸۲ ۶۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ مدل سرآمدی جاری‌سازی راهبردی: ره‌گذار دستیابی کارآمد به اهداف مهم سازمانی ۲۰۰ ۱۹۸ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ دیپلماسی عمومی در تئوری و عمل ۲۰۰ ۲۳۲ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ شناخت و تربیت (مبانی شناختی تربیت) ۵۰۰ ۱۵۲ ۱۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ برنامه‌ریزی درسی در وره تحصیلی متوسطه «ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی» ۵۰۰ ۲۴۸ ۲۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ ژئومورفولوژی تحلیلی ایران ۵۰۰ ۲۸۲ ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ روش‌ها و فنون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی ۵۰۰ ۳۱۶ ۲۷۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ تاریخ فلسفه غرب: ایدئالیسم آلمانی (کانت، فیشته، شلینگ، هگل) ۵۰۰ ۱۶۸ ۱۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ روشنگری دینی ۵۲۵ ۴۲۴ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ روشنگری دینی ۴۲۵ ۳۸۴ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ شمسیه ۲۰ ۷۷۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۳ سبک زندگی: چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟ ۵۰۰ ۱۰۸ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ مطالعه تطبیقی نظام تامین مالی نوآوری در کشورهای منتخب ۵۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۵ آموزش تعالی‌بخش (منتورینگ) بهترین رویکرد آموزشی برای رشد و تعالی انسان ۵۰۰ ۷۴ ۳۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات