ردیف تصویر عنوان شمارگان تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال)
۱ یادداشت‌های مرد فرزانه ۱۱۰۰ ۲۱۴ ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۲ نقطه سرخط ۳۰۰۰ ۱۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۳ هر چیزی را دور نریز! ۱۰۰۰ ۱۲ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۴ دوقلوها از محیط زیست مراقبت می‌کنند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۵ دوقلوها به دکتر می‌روند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۶ دوقلوها مراقب چیزهای خطرناک هستند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۷ دوقلوها با پلیس آشنا می‌شوند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۸ دوقلوها یک نوزاد می‌بینند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۹ دوقلوها به دندان‌پزشکی می‌روند ۱۰۰۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۰ ماجراهای تاپسی و تیم (مجموعه 6 جلدی) ۵۰۰ ۱۴۴ ۵۵۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۱ مهمان خدا ۱۰۰۰۰ ۳۲ ۹۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۲ قرآن کریم ۳۰۰۰۰ ۶۱۶ مشاهده ی جزئیات
۱۳ گزینه اشعار قیصر امین‌پور ۱۱۰۰ ۱۵۵ ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات
۱۴ کیمیاگر ۵۰۰ ۲۵۶ مشاهده ی جزئیات
۱۵ مکتوب ۵۰۰ ۴۹۲ ۱۷۵,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات