شهرتاش


مدیر مسئول : شهرتاش، فرزانه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : فرمانیه، خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم‌خانی، پ. 6
صندوق پستی : ۱۹۵۳۸۱۵۶۱۱
تلفن : ۲۲۲۹۷۳۶۷ ، ۸۸۷۵۹۹۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۲/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۹۷۳۶۷
شماره پروانه نشر : ۶۱۵۰ موقت
پست الکترونیکی : fshahrtash@gmail.com
وب سایت : http://www.shahrtashpublications.com
شناسه شابك : [۸۲۸۲-۹۶۴],[۹۴۵۴۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شهرتاش

فهرست كتاب های ناشر