آئینه دانش


مدیر مسئول : روزبه، محمدمحسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : م. توحید، بیست متری آزاد، ک. ششم، پ. 96
صندوق پستی : ۱۷۷۶۶۹۵۳۴۹
تلفن : ۳۶۶۴۱۶۶۳ ، ۰۹۱۲۷۵۳۱۰۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۱/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۶۴۱۶۶۳
شماره پروانه نشر : ۵۷۲۲ موقت
پست الکترونیکی : ketabdanesh11@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۱۵-۶۰۰],[۵۷۵۶-۶۰۰],[۷۹۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آئینه دانش

فهرست كتاب های ناشر