مازیار


مدیر مسئول : کاظم‌زاده، مهرداد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه، پاساژ ظروفچی، پ. 1430، ط. اول، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۵۶۹
تلفن : ۶۶۴۶۲۴۲۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۲۴۲۱
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۷ موقت
پست الکترونیکی : mazyarpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.mazyarpub.com
شناسه شابك : [۶۰۴۳-۶۰۰],[۷۰۶۱-۶۲۲],[۹۵۰۳۴-۶۲۲],[۹۶۰۰۴-۶۲۲],[۵۶۷۶-۹۶۴],[۹۱۲۳۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مازیار

فهرست كتاب های ناشر