یاران قلم


مدیر مسئول : نساج، ثائر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار شهید روحانی، ک. 2، جنب مجتمع فرهنگی کلهری، پ. 28
صندوق پستی : ۳۷۱۵۱۳۴۵۴۴
تلفن : ۳۷۷۴۶۵۶۷ ، ۰۹۱۲۷۴۸۵۹۳۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۶۵۹۷
شماره پروانه نشر : ۵۶۰۸ موقت
پست الکترونیکی : yarane.ghalam@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۱۰-۶۰۰],[۲۵۴۵-۹۶۴],[۸۱۶۶-۹۶۴],[۹۴۰۵۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یاران قلم

فهرست كتاب های ناشر