فرهنگ معاصر


مدیر مسئول : موسایی، داود
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، پ. 154
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۶۴۶۶۷
تلفن : ۶۶۹۵۲۶۳۲ ، ۶۶۹۵۲۶۳۱/۵ ، ۶۶۹۵۲۶۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۷۰۱۸
شماره پروانه نشر : ۴۱۸ دائم
پست الکترونیکی : info@farhangmoaser.com
وب سایت : http://www.farhangmoaser.com
شناسه شابك : [۱۰۵-۶۰۰],[۵۵۴۵-۹۶۴],[۸۶۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ معاصر

فهرست كتاب های ناشر