نگاره آفتاب


مدیر مسئول : میرزائی، علی
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. آرژانتین، خ. احمد قصیر، ک. نوزده، پ. 18، ط. پنجم، واحد 9
صندوق پستی : ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۱
تلفن : ۸۸۷۱۶۸۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۱۰۵۳۹
شماره پروانه نشر : ۴۷۵۸ موقت
پست الکترونیکی : negahenou@hotmail.com
وب سایت : http://www.negahenou.com
شناسه شابك : [۸۴۵۳-۹۶۴],[۹۳۴۸۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نگاره آفتاب

فهرست كتاب های ناشر