طهوری


مدیر مسئول : طهوری، سیداحمدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، بین خ. فروردین و خ. فخررازی، پ. 1304
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۵۳۱
تلفن : ۶۶۴۰۶۳۳۰ ، ۶۶۴۸۰۰۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۰۰۱۸
شماره پروانه نشر : ۵ موقت
پست الکترونیکی : tahouriahmad@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۹۱۱-۶۰۰],[۶۴۱۴-۹۶۴],[۹۰۰۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طهوری

فهرست كتاب های ناشر