شرکت شباویز


مدیر مسئول : خلعت‌بری، فریده
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری اسلامی، بین خ. باستان و خ. گلشن، ک. نوری، پ. 4
صندوق پستی : ۱۳۱۸۶۴۵۱۶۳
تلفن : ۶۶۴۲۷۵۳۹ ، ۶۶۴۲۳۹۹۵ ، ۶۶۴۲۷۸۵۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۲۷۸۵۸
شماره پروانه نشر : ۷۰۲ دائم
پست الکترونیکی : shabaviz.publication@yahoo.com
وب سایت : http://www.shabaviz.com
شناسه شابك : [۵۰۵-۹۶۴],[۵۵۱۱-۹۶۴],[۵۵۵۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت شباویز

فهرست كتاب های ناشر