سنایی


مدیر مسئول : رمضان شیرازی، داود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، نبش خ. روانمهر، پ. 152
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۷۳۷۵۴
تلفن : ۶۶۴۱۰۷۱۹ ، ۶۶۴۰۱۰۶۱ ، ۳۳۹۱۴۶۹۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۳۰۷۵
شماره پروانه نشر : ۳۶۴ دائم
پست الکترونیکی : mehdi.r.shirazi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۹۰-۹۶۴],[۸۷۴۶-۹۶۴],[۹۰۱۰۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سنایی

فهرست كتاب های ناشر