سمت


مدیر مسئول : سعیدی هرسینی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. ابوریحان، فروشگاه شماره 2 سمت
صندوق پستی : ۱۴۶۳۶۴۵۸۵۱
تلفن : ۴۴۲۴۶۱۱۶ ، ۶۶۴۰۸۱۲۰ ، ۶۶۴۰۸۱۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۴۴۲۴۶۱۲۱
شماره پروانه نشر : ۴۰۷۲ موقت
پست الکترونیکی : pr@samt.ac.ir
وب سایت : http://www.samt.ac.ir
شناسه شابك : [۰۲-۶۰۰],[۴۵۹-۹۶۴],[۵۳۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سمت

فهرست كتاب های ناشر