پیشگامان تربیت


مدیر مسئول : خیابانی، محمدرضا کافیان
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پیروزی، بلوار ابوذر، هجده متری وحدت، بوستان چهاردهم شرقی، پ. 5
صندوق پستی :
تلفن : ۳۳۱۴۱۳۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۳/۰۵/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۱۴۱۳۶۸
شماره پروانه نشر : ۳۱۶۳ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۶۸۰-۹۶۴],[۹۲۱۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیشگامان تربیت

فهرست كتاب های ناشر