مانیان


مدیر مسئول : جعفری مراد، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک جدید اندیشه، فاز1، شقایق یکم، مجتمع گل مریم 17، بلوک B، واحد 2
صندوق پستی : ۳۳۵۴۴۸۲۸۹۱
تلفن : ۶۵۵۳۹۹۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۸۰۶ موقت
پست الکترونیکی : maryamjafarimorad@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۲۶-۶۲۲],[۷۳۲۱-۶۲۲],[۹۵۷۵۴-۶۲۲],[۹۶۱۵۵-۶۲۲],[۹۹۱۸۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر