مهد پژوهش


مدیر مسئول : کلانتری، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - رودهن
نشانی پستی : بلوار امام خمینی، پاساژ داودی، ط. زیر همکف، مغازه سمت راست
صندوق پستی : ۳۹۷۳۱۶۴۳۱۷
تلفن : ۷۶۵۰۰۰۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۷۲۷ موقت
پست الکترونیکی : kalantari@riau.ac.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۹۸۳۳-۶۰۰],[۹۶۰۹۸-۶۲۲],[۹۷۰۰۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر