اطراف


مدیر مسئول : مرشدزاده، نفیسه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پاسداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ک. رضا بیگ، پ. 9، واحد 2
صندوق پستی : ۱۹۴۷۸۶۳۷۱۶
تلفن : ۲۲۸۵۵۲۴۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۸/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۷۶ موقت
پست الکترونیکی : atrafpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۸۸۴-۶۰۰],[۹۸۰۱۹-۶۰۰],[۹۹۷۷۰-۶۰۰],[۶۱۹۴-۶۲۲],[۹۹۲۲۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر