اطراف


مدیر مسئول : مرشدزاده، نفیسه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پاسداران، خ. گل نبی، خ. ناطق نوری، ک. کوروش، پ. 14، واحد 2
صندوق پستی : ۱۹۴۷۷۴۶۳۵۴
تلفن : ۲۲۸۹۰۵۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۷۶ موقت
پست الکترونیکی : atrafpub@gmail.com
وب سایت : http://www.atraf.ir
شناسه شابك : [۹۶۸۸۴-۶۰۰],[۹۸۰۱۹-۶۰۰],[۹۹۷۷۰-۶۰۰],[۶۱۹۴-۶۲۲],[۹۹۲۲۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر