کتاب پرگار


مدیر مسئول : کمالی، آرش
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمالزاده جنوبی، تقاطع خیابان جمهوری، ساختمان 110، پ. 78، زنگ 25، ط. 5
صندوق پستی : ۱۳۱۳۸۱۵۸۹۱
تلفن : ۶۶۹۶۲۴۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۲۴۳۲
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۳۹ موقت
پست الکترونیکی : arashkamali78@yahoo.com
وب سایت : http://www.pargarbook.com
شناسه شابك : [۹۶۸۰۹-۶۰۰],[۹۷۰۸۴-۶۰۰],[۹۷۱۳۶-۶۰۰],[۹۹۹۰۹-۶۰۰],[۶۶۲۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر