نفیر


مدیر مسئول : رزاقی، سمانه
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر، خ. لبافی نژاد، بن بست سیمین، پ. 2، واحد 8
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۳۶۷۱۹
تلفن : ۳۳۰۳۰۹۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۵۴۸ موقت
پست الکترونیکی : nafirpublications@gmail.com
وب سایت : http://www.nafeer.ir
شناسه شابك : [۹۶۴۱۶-۶۰۰],[۹۶۹۲۰-۶۰۰],[۹۸۳۵۳-۶۰۰],[۶۳۴۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر