شیرازه کتاب ما


مدیر مسئول : ثقفی، مراد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فلسطین، خ. طالقانی غربی، سرپرست شمالی، پ. 29
صندوق پستی : ۱۴۱۶۶۵۴۳۹۳
تلفن : ۸۸۹۵۲۲۹۷ ، ۸۸۹۵۲۲۹۷ ، ۸۸۹۵۲۲۹۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۱/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۵۱۶۹۱
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۹۸ موقت
پست الکترونیکی : shirazehketab@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۵۱۴-۶۰۰],[۹۶۳۵۴-۶۰۰],[۹۶۴۸۲-۶۰۰],[۶۸۴۳-۶۲۲],[۷۴۸۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر