پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)


مدیر مسئول : نصری، کمیل
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. روانمهر، پ. 71، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۸۴۶۶۵
تلفن : ۶۳۵۶۴ ، ۶۶۴۹۲۸۹۷ ، ۶۶۱۷۶۳۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۶۷۹۷
شماره پروانه نشر : ۱۱۷۶۱ موقت
پست الکترونیکی : porteghal.koodak@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۶۲-۶۰۰],[۸۱۱۱-۶۰۰],[۸۳۴۷-۶۰۰],[۸۶۷۵-۶۰۰],[۹۶۰۵۶-۶۰۰],[۲۷۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال)

فهرست كتاب های ناشر