کتابستان معرفت


مدیر مسئول : جوکار، محمدهادی
زمینه فعالیت : مذهب، علوم اجتماعي، هنرها، ادبيات، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران، ط. چهارم، واحد 425
صندوق پستی : ۳۷۱۵۷۹۹۴۳۵
تلفن : ۳۷۸۳۹۴۰۳ ، ۳۷۸۳۹۴۰۱ ، ۳۱۰۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۱۰۷۴
شماره پروانه نشر : ۱۰۷۶۶ موقت
پست الکترونیکی : mhjokar748@gmail.com
وب سایت : http://www.ketabestan.ir
شناسه شابك : [۸۴۶۰-۶۰۰],[۹۴۱۶۰-۶۰۰],[۹۵۴۵۰-۶۰۰],[۶۸۳۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتابستان معرفت

فهرست كتاب های ناشر