آسو


مدیر مسئول : امیری زاده، ایمان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ لبافی نژاد، پ. 97، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۴۴۶۸۱
تلفن : ۶۶۴۱۲۵۹۸ ، ۶۶۴۱۲۵۶۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۹/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۲۵۶۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۰۸ موقت
پست الکترونیکی : asopub.1392@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۲۸-۶۰۰],[۸۷۵۵-۶۰۰],[۹۴۰۸۷-۶۰۰],[۶۷۴۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آسو

فهرست كتاب های ناشر