پندار تابان


مدیر مسئول : کرمی، فرنوش
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. دیباجی جنوبی، ک. ارغوان، بن‌بست نور، پ. 2 ، واحد 4
صندوق پستی : ۱۹۵۱۷۹۶۷۱۵
تلفن : ۲۲۵۵۷۳۸۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۰۸۷۰
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۷۴ موقت
پست الکترونیکی : pendartaban@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۹۵-۶۰۰],[۸۵۹۳-۶۰۰],[۹۲۹۲۶-۶۰۰],[۹۳۱۹۷-۶۰۰],[۶۴۱۰-۶۲۲],[۷۲۳۲-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پندار تابان

فهرست كتاب های ناشر