پیکره


مدیر مسئول : حامدی، محمدحسن
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی، ابتدای خ. آذربایجان، پ. 1034، ط. دوم، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۴۴۶۵۵۳۱۴
تلفن : ۶۶۰۳۸۵۴۴ ، ۶۶۰۳۸۴۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۹/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۰۳۸۴۲۶
شماره پروانه نشر : ۹۸۰۹ موقت
پست الکترونیکی : tandismagazine@yahoo.com
وب سایت : http://www.peikarehpub.ir
شناسه شابك : [۶۷۲۸-۶۰۰],[۹۲۴۳۳-۶۰۰],[۹۲۸۰۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیکره

فهرست كتاب های ناشر