نوید ظهور


مدیر مسئول : پناهی، گوهر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهدا، ک. ممتاز، ک. ارشادی، پ. 17
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۷۸۴۷
تلفن : ۳۷۷۳۳۳۳۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۳۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۳۳۳۸
شماره پروانه نشر : ۹۶۱۸ موقت
پست الکترونیکی : navide.zohor@gmail.com
وب سایت : http://www.nz-pub.com
شناسه شابك : [۶۸۸۳-۶۰۰],[۸۰۰۸-۶۰۰],[۹۲۳۲۰-۶۰۰],[۹۳۴۸۸-۶۰۰],[۹۸۹۸-۶۰۰],[۶۷۰۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نوید ظهور

فهرست كتاب های ناشر