سروش گستر


مدیر مسئول : شیخی‌پورمطلق، فرزاد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : افسریه، 15 متری دوم، بین خ. دهم و یازدهم، پ. 181
صندوق پستی : ۱۷۸۸۶۳۳۵۱۷
تلفن : ۳۳۸۴۹۹۵۳ ، ۳۳۸۴۹۹۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۵۰۴ موقت
پست الکترونیکی : soroush.gostar6@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۶۹-۶۰۰],[۷۲۵۵-۶۰۰],[۹۲۰۶۲-۶۰۰],[۹۲۳۲۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سروش گستر

فهرست كتاب های ناشر