استادان قلم


مدیر مسئول : زری باف، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخر رازی، بن بست وزیر نظامی، پ. 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۱۵۶
تلفن : ۶۶۴۷۷۸۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۹۰۷۵ موقت
پست الکترونیکی : ostadaneghalam@yahoo.com
وب سایت : http://www.ostadaneghalam.com
شناسه شابك : [۶۲۰۱-۶۰۰],[۹۱۴۱۷-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : استادان قلم

فهرست كتاب های ناشر