رخ داد نو


مدیر مسئول : خالقی دامغانی، احمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، خ. پاکستان، بن‌بست حافظی، پ. 14، زنگ اول.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۴۳۱۹
تلفن : ۶۶۴۹۸۲۹۳ ، ۶۶۴۹۸۲۹۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۸/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۸۲۹۴
شماره پروانه نشر : ۸۸۹۵ موقت
پست الکترونیکی : rokhdad.no@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۶۲۵-۶۰۰],[۶۴۵۷-۶۰۰],[۹۱۱۵۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رخ داد نو

فهرست كتاب های ناشر