انسان امروز


مدیر مسئول : فتاحی اردکانی، حبیب
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : یزد - یزد
نشانی پستی : بلوار شهید پاکنژاد، مجتمع سبحان، واحد 22
صندوق پستی : ۸۹۱۶۹۶۴۳۵۷
تلفن : ۳۶۲۴۸۰۲۶ ، ۳۷۲۴۴۰۹۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۹/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۲۴۸۰۲۶
شماره پروانه نشر : ۸۵۶۶ موقت
پست الکترونیکی : fattahi741@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۶۹۰-۶۰۰],[۹۰۸۰۹-۶۰۰],[۹۱۹۳۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : انسان امروز

فهرست كتاب های ناشر