فدک سبز


مدیر مسئول : عماری، مسعود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : بلوار مدرس، خ. پست، پ. 58
صندوق پستی : ۷۱۵۵۶۹۴۴۳۵
تلفن : ۳۷۲۷۲۶۴۳ ، ۰۹۱۷۸۱۸۶۵۷۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۸۵۳۸ موقت
پست الکترونیکی : fadakshiraz@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۰۵-۶۰۰],[۹۰۷۴۸-۶۰۰],[۹۲۱۶۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فدک سبز

فهرست كتاب های ناشر