چتر


مدیر مسئول : باقری، اشرف
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. دماوند، خ. صدیقیان، خ. صالحی فشمی، پ. 4
صندوق پستی : ۱۷۴۵۹۱۴۱۳۱
تلفن : ۷۷۴۳۰۴۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۸۲۵۸ موقت
پست الکترونیکی : nashrechatr@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۰۷۳۲-۶۰۰],[۹۳۶۱۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چتر

فهرست كتاب های ناشر