سائس


مدیر مسئول : سلیمی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ولی‌عصر، بالاتر از پارک ساعی، ک. ساعی 2، پ. 40، واحد 34
صندوق پستی : ۱۵۱۱۹۳۳۶۶۷
تلفن : ۸۸۸۷۳۸۴۹ ، ۸۸۸۷۳۸۶۱ ، ۸۸۲۰۸۲۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۸/۱۲/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۷۳۸۱۹
شماره پروانه نشر : -N- موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۳۶۷-۶۰۰],[۹۰۱۶۰-۶۰۰],[۹۰۱۷۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سائس

فهرست كتاب های ناشر